Liečivé zvuky prírody

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

My vidláci, máme veľké šťastie. Buď žijeme priamo uprostred prírody, alebo v jej blízkosti, ako i v blízkosti zvierat. Všetko toto je veľmi liečivé na naše telo, i dušu a má podobu vibrácií. Sú to počuteľné zvuky, ktoré sa v prírode nachádzajú. Je to šum lístia na stromoch, spev vtákov, zvuky cvrčkov a cikád, kŕkanie žiab, zvuk tečúceho potoka, rieky či vodopádu, dažďa, búrky a bleskov, zvuk vetra a podobne. Sú to ale aj domáce zvieratá, alebo v domácnostiach chované kanáriky, či iné spevavce, ale i zvieratá na dvore. Mačka vie aj sama vydávať veľmi príjemné zvuky, keď pradie. Ale aj ostatné zvieratá sú veľmi nápomocné v šírení týchto vibrácií do priestou v ktorom sa nachádzajú.
zaba
Naša matka Zem má tiež svoje vibrácie, ako sa otáča a letí priestorom vesmíru, ako napr. tzv. Schumanove vibracie, ktoré práve v tomto historickom období zmenili svoju frekvenciu asi dvojnásobne. Možno i to je dôvod, prečo sa zvieratá v súčasnosti tak zvláštne chovajú. Tieto jemné frekvencie, vplývajú na všetko živé. Vydáva ich matka Zem a keďže z prachu zeme sú naše telá, telá zvierat i celá hmota prírody, majú na toto všetko svoj plyv. Človek tieto vibrácie síce priamo necíti, ale cíti to, ako na neho pôsobí napr. les, alebo stretnutie so zvieratami či už vo voľnej prírode, alebo i tie domáce. Rôzne zvieratá, ak sú v absolútnej pohode vydávajú svoje vlastné zvuky, zväčša nízkych frekvencií, často skoro na hranici počuteľnosti.
vtak
Keďže sú tieto vibrácie veľmi jemné, človek musí byť pokojný, aby ich účinok zaznamenal a vedia sa prejaviť i tak, že človek odrazu dostane nejaký nápad, či vnuknutie, alebo si niečo dôležité uvedomí, či len zrelaxuje a cíti sa sviežo. Ich účinok je minimálny, ak sme v nepohode, rozrušený pôsobením vonkajších, alebo vnútorných vplyvov, ktoré spôsobí napr. nepokojná myseľ. Ideálne je nenechať sa vyviesť z rovnováhy vonkajším dianím v okolí, alebo vo svete a prijímať veci tak, ako sú a zostať pokojný. Nerozmýšľať zbytočne nad problémami, nič neriešiť, pokiaľ sa riešenie samo neobjaví. Veľmi nám v tomto pomáhajú i domáce zvieratá, keďže oni sa do nepohody vedia dostať len ak sú v ohrození a tak prenášajú a šíria tieto vibrácie ďalej. Mačka pradie iba vtedy, ak je v absolútnej pohode a je príjemné byť v jej blízkosti.
les
Ak sme spojený s touto harmóniou prírody našej zeme, potom všetko ide tak, ako má. Náš život sa odvíja s ľahkosťou a my ním len prechádzame. Dostanú sa k nám všetky dary, zvieratá, rastliny, či liečivé byliny, ktoré v daný moment potrebujeme mať okolo seba v množstve, ktoré je ideálne. Ak chováme napr. pre peniaze, počítame úžitok, cenu krmiva, kalkulujeme a máme stresy zo strát, potom sa sami vzďalujeme od týchto liečivých vibrácií a sami vybrujeme na úrovni, ktorá je vzdialená láskyplnej božskej bytosti a toto i šírime po okolí. Trpia tým aj naše zvieratá a vplývame i na ľudí, s ktorými sa stretávame.
rieka a vodopad
Jednoduchý život je preto kľúčom k plnohodnotnému a zmysluplnému životu, kedy sa staráme o prírodu okolo nás, o zvieratá, domáce i voľne žijúce aj o ľudí, ktorých máme v našich osudoch. Ako vidláci máme k tomu blízko. Ale nemusí to byť podmienka. Aj odchod z tohto prostredia napr. do mesta, do paneláku má svoj význam a zmysel. Rovnako situácia, kedy sa treba postarať napríklad o rodičov, alebo iných príslušníkov rodiny, ktorí sú na pomoc odkázaný. Ak vieme byť pokojní a vyrovnaní, potom sa tieto jemné vibrácie zeme k nám dostanú, nech už budeme akokoľvek vzdialený od prírody a nášho vysnívaného spôsobu života. Každý máme niečo napísané v osude, ten si potrebujeme odžiť a naša matka Zem nám v tom bude vždy pomáhať a podporovať nás. Navyše toto je prelomové obdobie, kedy si toto všetko môžeme uvedomiť.
blesk
Môžeme si uvedomiť, že starý spôsob života, myslenia a konania je potrebné opustiť a začať úplne nový život. Doteraz mám napr. pomáhala modlitba, meditácia, či iné techniky, ktoré nás vedeli zosúladiť s vibráciami Zeme. Dnes, po zvýšení Schumanových vibrácií toto už nefunguje. Nefunguje to i z dôvodu, že ak sa napr. modlíme, teda ja, ako ego sa modlím k niečomu čo nie je mojou súčasťu, vytvárame oddelenie sa od jednoty. Dnes už nie je potrebné robiť vôbec nič, pretože všetko sa deje samo. Stačí len vedomie, že som súčasťou tejto Zeme, tejto prírody a jednoty a všetko sa udeje tak, ako je pre mňa najlepšie.
dedina
Ako by sme mohli dokázať zosúladiť pomer vlastných pozitívnych a negatívnych emócií, aby sme boli, ako bytosť v rovnováhe? To nejde. Ak prežívam pocit šťastia a priustím si ho príliš, privlastním si ho, musí následovať vyrovnanie rovnováhy. To isté ak podľahnem niečomu tzv. negatívnemu. Stačí to všetko len pozorovať. Súlad tak nastane prirodzene, sám od seba. Ak sa budem dožadovať svojou vôľou len tých pozitívnych životných situácií, potom ma to negatívne musí zákonite dohnať niekedy v budúcnosti. Všetko je jedna energia a aj tá negatívna človeka posilňuje a jej prijatie a otvorenie sa jej vedie k súladu a harmónii so všetkým, čo existuje. Stačí to len všetko pozorovať.
na dvore
Som veľmi vďačný, že tu na Slovenku, aj v Čechách môžeme žiť takýto život vidláka, pozorovať všetko to dianie okolo a užívať si život v súlade s prostredím a miestom, kde žijeme na tejto Zemi. Cítim vďaku aj ku zvieratám, ktoré nám v tom pomáhajú, často i pomáhajú uživiť sa, alebo nám iba spríjemňujú bežnú každodennosť. Cítim vďaku za silu prírody a pôdy, ktorá nám dáva obživu i radosť na našich záhradách, poliach, či lesoch. O to ťažšie je pozerať sa na to, čo sa deje s prírodou pôsobením človeka a čoho je ľudská zaslepenosť schopná. Verím však, že sa tak deje so zámerom, ktorý nedokážem zo súčasnej perspektívy pochopiť a že ak zachovám pokoj, prispejem k jednote a súladu viac, než ak by som sa nechal strhnúť a potom nemohol venovať dostatok lásky ľuďom, ktorých mám okolo, zvieratám a prírode v mojom dosahu. Toto je z jednej strany jedno z najťažších, ale zároveň i najkrajších období môjho života a na to sú všetky slová vďaky príliš slabé.

Krásne dni a pokoj vám priatelia vidláci.

europa

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

stránka je nádstavbou facebookovej skupiny vidlak.sk