Archív kategorií: Legislatíva

Mladý farmár výzva 6.1

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Aktuálne prinášam prednášku zo Zhromaždenia Gazdovskej obrody na tému Mladý farmár, pretože termíny sa blížia a škoda každého strateného dňa pokiaľ má niekto odhodlanie pokúsiť sa o túto jedinečnečnú možnosť, ktorá sa pravdepodobne už nebude opakovať.

Zoberte prosím pri čítaní tohto príspevku do úvahy, že prednášku som si stíhal zapisovať heslovite, preto niektoré veci môžu byť trochu inak napísané, ako boli prednesené. Ďalej vaše porozumenie nemusí korešpondovať s mojim štylizovaním viet, čo môže znamenať ďaľšie drobné skreslenie. Preto všetko, čo je tu napísané som práve takto pochopil ja a vrelo doporučujem si ešte min. raz overiť, či je to skutočne tak, ako to chápete vy po prečítaní tohto príspevku. Ja som ho vypracoval s maximálnou svedomitosťou a dúfam, že veľkej odchylky, alebo omylu som sa nedopustil i keď to úplne nevylučujem. Ďakujem za porozumenie.

Zuzana Homolová – Mladý farmár
prednáška

Všetky podklady, niektoré tlačivá, vzory, resp. excellová tabuľka sa dajú bezplatne stiahnuť zo stránky www.predajzdvora.sk Je tam, i zoznam všetkých dokladov, ktoré je potrebné k žiadosti a projektu doložiť. Pamätajte, že vybavenie týchto položiek trvá nejaký čas a termín odovzdania sa neúprosne kráti.

Je rovnako potrebné pochopiť, že ten, kto dáva peniaze, ten si stanovuje aj podmienky. Vo vlastnom záujme nestrácajte čas a energiu svojej nervovej sústavy zamýšľaním sa, nad zmyslom týchto požiadaviek. Tak je treba k možnosti získať pomerne veľký obnos na rozbeh tohto druhu podnikamia pristupovať.

V žiadosti je potrebné vypracovať tabulku, kde sa operuje s vybranými druhmi komodít a s eurami, ale môžeme to nazvať aj body, lebo to v konečnom dôsledku nemusí súhlasiť so skutočnou sumou vyjadrenou v peniazoch, takže je potrebné dosiahnuť min.8000eur, alebo povedzme bodov, keďže sa však v tabuľke zbierajú ešte iné body, zostaňme pri eurách. Táto hodnota sa nazýva štandardný výstup. Ďaľšou vecou je, že iné komodity si nemôže farmár zvoliť, len tie, ktoré sú v tabuľke uvedené. Teda zemiaky, liečivé rastliny, zelenina, strukoviny, ovocie a ovocné sady a vinice. viď.tabulka xls. Mimo tento okruh nie je možné pestovať nič iné. Rovnako je to so zvieratami. Ak nevycháda požadovaných 8000 a nemáme možnosť získať väčší pozemok, je možné pribrať zvieratá v takom počte aby požadovaných 8000eur bolo splnených. Takže tabuľka ukáže, či pri plánovanej rozlohe pozemku a nami plánovanej komodite, prípadne plánovanom chove, bude výsledok vyhovovať požiadavke vo výške 8000eur. Je to minimálna hodnota a môže byť samozrejme aj vyššia, len je treba brať do úvahy vaše danosti, aby ste sa neprecenili a projekt príliš nepredimenzovali nad rámec vašich možností, schopností, či síl.

Ďalej je na základe výsledku tabuľky získať 100bodov, ako maximum. Táto hodnota určuje pre posudzovateľov kvalitu projektu. Ideálne je získať minimálne 80bodov. Ešte vyhovujúcich je 60bodov, lenže v tomto prípade bude projekt posudzovaný ako slabý. Preto je snahou získať aspoň 80 na položkách, ktoré sa dajú ovplyvniť, lebo niektoré sa ovplyvniť nedajú.

Vzdelanie napr.nemusí byť, lenže strácame tým nejaké body. Nezamestnanosť v okrese nevieme ovplyvniť, tá sa do tabuľky premietne automaticky pri zadaní okresu. Ak bude farma v inom okrese, než bývame, môžeme uviesť ten okres, ktorý má viac bodov, lebo nie je pevne stanovené, či má byť v tabuľke adresa bydliska, alebo adresa umiestnenia farmy. Ak je nezamestnanosťv okrese menšia, než 15% získame 23b ak väčšia než 15%, získame 25b.

Záujemca sa musí prihlásiť na obecnom úrade ako SHR a získa 10b. Záujemca už pri podaní žiadosti musí byť SHR. Je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, lebo vybavenie nejaké dni trvá a nie všade sú úradníci ochotný vybaviť žiadosť na počkanie. Je treba sa pýtať na termín vybaveni a pokiaľ by to vyzeralo na neochotu a prieťahy, je potrebné zahájiť stratégiu nazvime to efektívneho jednania s úradníkmi, pretože sú to taktiež ľudia a majú svoje ľudské vlastnosti, takže najlepšia cesta je, zamerať sa na emotívnu stránku, osobnosti, ktorá predurčuje výsledok väčšiny rozhodnutí každého človeka, či si to uvedomuje, alebo nie.

Ak v žiadosti tvorí
min. 60% štandardného výstupu z celku položka zvieratách, získame 8b
min. 60% štandardného výstupu z celku položka ovocie a zelenina v skleníku, a sady získame 6b

ak výjde štand.výstup viac ako 25000 máme k dobru 5b

Vzdelanie
VŠ v poľnohospodárstve, veterine, potravinárstve 21b
SŠ v týchto oboroch 18b
žiadne z uvedených 15b

Ak počítam so zamestnancami, tak pozor, tu sú dve úskalia. Jednak musí byť ten istý človek zamestnaný neprerušovane 3roky a Zamestnanec síce zdvíha body, lenže treba za neho platiť odvody a to počas troch rokov nie je žiadna malá položka, ani ak sa jedná o minimálnu mzdu. Môže to ohroziť rentabilitu a výnosnosť. Takže za 2-och a viac 20b
za 1 18b
žiadny zamestnanec 13b

Ak bol žiadatel na úrade práce počas posledných 3rokov vedený aspon 2roky, alebo je na materskej dovolenke 8b

Čerstvý obsolvent, ktorý práve ukončil vzdelanie v obore, teda roky 2014 a 2015 získa 4b

Žiadosť je na internete aj v elektronickej podobe na stranke združenia Ecotrendu, www.predajzdvora.sk

Pozor na uvedenie termínu začiatok a koniec projektu, treba počítať do kedy sa žiadosti odovzdávajú, to je dané potom nejaký čas na posúdenie a schválenie, čo je tiež dné ale nestihol som si zapísať. Treba si zistiť individuálne. Neistou položkou je, kedy prídu peniaze, lebo to nikde nie je deklarované. Termíny preto treba uvádzať po zvážení. Termín ukončenia musí byť v tom mysle, že 5rokov trvá realizácia projektu a 5rokov je treba udržať štandardný výstup.

Podnikateľský plán:
Je možné začať tak, že som SHR a nemám nič… Do plánu je potrebné uviesť presne tie veci, ktoré chceme ozaj realizovať, lebo to podlieha kontrole. Napr. vybudovanie prístrešku pre zvieratá si naprojektujem ako murovanú stavbu, kde vyčíslim, reálne ceny za materiál a bežnú hodnotu práce. Ak si presne ten istý materiál uvedený v projekte zoženiem lacnejšie napr. vo výpredaji z nejakej nerealizovanej stavby a postavím si to svojpomocne, či za pomoci rodinného príslušníka, to nikto kontrolovať nebude. Dôležité je, aby to, čo stojí bolo presne to, čo je uvedené v projekte, teda materiálovo, rozmerovo a podobne. Projekt ako celok musí byť nastavený tak, aby sa to dalo splniť.

Hlavné priority rozvoja vidieka – opísať vlastnými slovami z netu www.predajzdvora.sk

Kto by potreboval ďaľšie info, alebo niečo vysvetliť, neobracajte sa prosím na mňa, ale na pani Homolovú, na hore uvedenej stranke www.predajzdvora.sk www.afrabio.sk

Diskusia k článku je na stránke fb. skupina vidlak.sk_článok

Doplenie nájdete v článku Ako si napísať projekt… na stránke www.predajzdvora.sk
prípadne školenia: Školenie -Ako si vypísať projekt
Ďalšie materiály sú na stránke http://www.mladyfarmar.sk/

Foto: www.rodnacesta.sk
FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather