Úvod

V najbližších dňoch spustíme náš a Váš spoločný web určený pre ľudí so zameraním na pestovanie záhradných a poľných plodín, chov úžitkových hospodárskych zvierat, výrobu a predaj domácich rastlinných a živočíčnych produktov a spoluprácu v hospodárskej oblasti.

Zatiaľ nás nájdete na facebooku v skupine vidlak.sk

Hľadáme spolupracovníkov, prispievateľov a reportérov v teréne, príležitostných, aj pravidelných. Pracujeme dobrovoľne na spoločnej veci v prospech nás všetkých

Želáme Vám príjemné marcové dni, či už sa pripravujete na novú výsadbovú sezónu, alebo sa vám rodia, či liahnu nové zvieratá, alebo sa pripravuje na Veľkonočné sviatky, alebo nerobíte vôbec nič a odpočívate..

stránka je nádstavbou facebookovej skupiny vidlak.sk